ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2007
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2007
Volume  107    No 3  
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Ս. Գևորգյան, Ե. Գ. Վիրաբյան, Ս. Ն. Բազիկյան
   Սեղմելի միջին և անսեղմելի եզրային շերտերով եռաշերտ շրջանային օղակաձև սալի հարկադրական տատանումները
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Մովսիսյան
   Դարձյալ կառուցվածքների սեյսմիկ պաշտպանության մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Հ. Հ. Զաքարյան, Ա. Հ. Տոնոյան, Ս. Պ. Դավթյան
   Ստացիոնար ֆրոնտային ռեժիմների ձևավորման առանձնահատկությունները վինիլային մոնոմերների ռադիկալային պոլիմերացման պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Ա. Մանուչարովա, Ս. Վ. Ծառուկյան, Ի. Ա. Վարդանյան
   Տարբեր մակերևույթների վրա մեթանի և ազոտի երկօքսիդի հետ CH3O2 ռադիկալների հետերոգեն փոխազդեցության առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Մ. Հ. Մալաքյան
   Էրիթրոցիտների թաղանթների ֆունկցիոնալ հատկությունները որպես բուժական միջամտությունների արդյունավետության գնահատման չափանիշª համակցված ճառագայթային և ջերմային վնասվածքների ժամանակ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ս. Ալեքսանյան, Մ. Ա. Բաբայան, Ա. Ա. Գալոյան, Մ. Ա. Սիմոնյան
   Գենտամիցինի տոքսիկ ազդեցության մեխանիզմները և պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի դրական դերը առնետներիª գենտամիցինով հարուցված նեֆրոտոքսիկոզի ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Պ. Ա. Ղազարյան, Լ. Ս. Սահակյան, Ա. Ս. Ղարագուլյան, Ա. Ա. Ավետիսյան
   Ցիան պարունակող լակտոնների ածանցյալի հակաուռուցքային հատկությունեերը
   Մանրամասն>>
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ. Կ. Բդոյան
   Ֆոսֆոլիպիդների մետաբոլիզմի խանգարումների առանձնահատկությունները հիպոգլիկեմիկ ախտանիշի ժամանակ և նատրիումի թիոսուլֆատի կանոնավորող ազդեցությունը այս պարագայում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Վ. Մելքումյան
   Գերօքսիդանտային հեմոլիզի նկատմամբ էրիթրոցիտների դիմադրողականության խանգարումների առանձնահատկությունները և նատրիումի թիոսուլֆատի կանոնավորիչ ազդեցությունը նորածինների հիպոքսիայի բարդությունների պայմաններում
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱԷԿՈԼՈԳԻԱ  
 • Ռ. Հ. Ռևազյան, Ն. Ա. Աջաբյան
   Տեխնաէկոհամակարգերի մոդելի կառուցման մեթոդը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ի. Է. Սեկոյան
   Միջկիսագնդային ասիմետրիայի մոտոր նշաններ և հոգեֆիզիոլոգիական պատտերն. ալեքսիթիմիա, տագնապ, դեպրեսիա
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster