ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2006
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2006
Volume  106    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Ա. Սարգսյան
   Մի դիֆերենցիալ փնջի համար Նեյմանի համասեռ խնդրով ծնված սեփական ֆունկցիաների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Ի. Պետրոսյան
   Բազմաշրջանում ողորկ ֆունկցիաների հանրահաշիվների պիկի և միջարկման բազմությունների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Սալի հաստությամբ շոշափող լարումների բաշխման ազդեցությունը մակերևութային շոշափող բեռների առկայության դեպքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ.Ա. Աղալովյան, Ռ. Ժ. Հովհաննիսյան
   Եռաշերտ օրթոտրոպ սալի ստիպողական տատանումների բնույթը խառը եզրային խնդրում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Մ. Հ. Ազարյան, Վ. Մ. Հարությունյան
   Էլեկտրոնիկայում նանոհետազոտություններ կատարելու նպատակով մոտակա դաշտի ռեժիմ ստեղծելու հնարավորության մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Գ. Բագդոև, Ա. Վ. Շեկոյան
   Ընդհանրացված ոչ գծային մագնիսահիդրոդինամիկ միջավայրի հավասարումները
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն սեղմագիր]
 • Է. Մ. Ղազարյան, Ա. Ս. Կոստանյան, Հ. Ա. Սարգսյան
   Դոնոր-ակցեպտոր անցումներով պայմանավորված օպտիկական կլանումը GaAs–ից քվանտային փոսում
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Զ. Պետրոսյան, Ն. Բ. Կնազյան, ակադեմիկոս Կ. Ա. Կոստանյան
   V2O5 - B2O3 - BaF2 համակարգի ապակիների ապակեգոյացումը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները և էլէկտրահաղորդականությունը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Պ. Տեր-Թադևոսյան, Լ. Վ. Սարգսյան, Ի. Լ. Ասլանյան, Ա. Ա. Գալոյան
   PRP-1-ի ազդեցությունը սպիտակ առնետների ոսկրածուծի որոշ ֆոսֆատազների վրա նորմայում և հիպոթալամուսի նեյրոսեկրետոր կորիզների (NPV և NSO) գրգռման դեպքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Լ. Մ. Հովսեփյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Ա. Վ. Մելքումյան, Գ. Վ. Զաքարյան
   Գլխուղեղի միտոքոնդրիալ ֆրակցիայում լիպիդների պերօքսիդացիոն գործընթացի և օքսիդատիվ ֆոսֆորիլացման փոխադարձ կապը հիպօքսիայի ժամանակ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Հ. Կ. Բդոյան, Լ. Լ. Դանիլովա, Գ. Վ. Էլբակյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան
   Թաղանթակախյալ ֆոսֆոլիպիդների կառուցվածքամետաբոլիկ խանգարումների բնութագիրը ադրենալինային հիպերգլիկեմիայից առաջացած օքսիդատիվ ստրեսի պայմաններում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Գ. Ռ. Աղամյան
   Պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի ազդեցությունը հակա- և պրոօքսիդանտային ակտիվության մետաղապրոտեինների էնդոգեն մակարդակի վրա սպիտակ առնետների հյուսվածքներում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Զ. Ա. Խաչատրյան
   Աղիքային միկրոբիոտայի կազմի փոփոխությունները պարբերական հիվանդության ժամանակ
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն սեղմագիր]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster